"Kultura to nie żaden cud, lecz zwykla świeczka,
to tych spod serca parę nut, ludzkość serdeczna".
                         Konstanty Idlefons Gałczyński

Menu Główne
Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Bogutach-Piankach
ul. Olszewskiego 2
07-325 Boguty-Pianki
Numer NIP: 759-15-83-987
Adres e-mail: gokisboguty@wp.pl
Tel. 862775074
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek: 7:30 - 15:30.

Licznik odwiedzin strony
Harmonogram Tygodnia

Wtorek - 18:00 - spotkania Klubu Seniora

Środa - 18:00 - muzyczne środy - Zespół Żurawiacy

Czwartek - 18:00 - twórcy i poeci

Siłownia - codziennie do 22:00

Imprezy stałe

"Święty Wieczór" - spotkania kolędników

Tradycja "Świętego Wieczoru" - który co roku w Święto Trzech Króli przyciaga tłumy ludzi trwa od 1986 roku. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w mroźny styczniowy wieczór w chacie pod wiatrakiem w Drewnowie-Ziemakach organizując "Święty Wieczór" - nasze pierwsze spotkanie kolędników. Nikt wtedy nie myślał o kontynuacji tego święta. "Pod wiatrakiem po Mszy Świętej jest uroczystość, w której wszyscy powinniśmy uczestniczyć, zapraszam do udziału w tej uroczystości, bo to takie nasze polskie spotkanie z tradycją" - to słowa byłego księdza proboszcza Aleksandra Urynowicza wypowiedziane na zakończenie wieczornej Mszy Świętej w uroczystość Trzech Króli. I stało się, że rady miejscowego proboszcza parafianie wzięli do serca, a chata nie mogła pomieścić wszystkich chętnych do obejrzenia widowiska. Mimo mrozu i zawiei pędzono przez pola z sąsiednich wsi, a okolica wiatraka otoczona została wiernymi. Razem z parafianami przybył ksiądz proboszcz, co w tym czasie wiele znaczyło. Jak ważne było również tych kilka słów zachęty, wypowiedzianych przez proboszcza. "Ksiądz dzisiaj wcześniej skończył kazanie, by również zdążyć na uroczystość, to musi być coś ważnego" - mówili wierni po wyjściu z kościoła. Celem naszego spotkania było przypomnienie i kultywowanie chrześcijańskich tradycji, zwyczajów kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Do izby, w której stół nakryty śnieżno - białym obrusem, zasiadły gospodynie zespołu z Białych Szczepanowic, a do nich przybywali kolędnicy. Ponownie po kilku latach przerwy wystąpił zespół kolędniczy "Herody" z Białych-Misztali. Tak prosto zaczęło się to nasze świętowanie, które trwa do dziś.

Sybiracy - "w rocznicę lutowych wywózek"

Program imprezy przedstawia autentyczne wspomnienia rodzin z okolicznych miejscowości wywiezionych na Syberię podczas II wojny światowej. Od momentu wywózki aż do ich powrotu, najczęściej w 1946 roku. Dzięki współpracy z białostockim IPN udało się odtworzyć prawdziwe historie i przekazać wspomnienia tych, którzy pamiętają tamte dni.

Medale Wiktora Godlewskiego - "za działania na rzecz przyrody"

W 1992 roku z inicjatywy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach została powołana Kapituła Medalu im. Wiktora Godlewskiego. W skład Kapituły wchodzą profesjonalni przyrodnicy oraz przedstawiciele miejscowego społeczeństwa. Niezwykła działalność naszego bohatera czczona jest poprzez organizowane w Naszym Ośrodku coroczne sesje popularno-naukowe poświęcone temu przyrodnikowi i uroczystości wręczenia medali zasłużonym za działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Ta niezwykła inicjatywa lokalnego środowiska ma na celu promowanie ochrony przyrody ale także ocalenie od zapomnienia ważnych osiągnięć Wiktora Godlewskiego. Prowadzone przez niego badania podczas zesłania na Syberię oraz niezwykłe zalety i talent, przyczyniły się do rozwoju gospodarczego tego regionu oraz przyrodniczego i etnograficznego poznania.

Majowe Dni Kultury i Sportu

Organizację Majowych Dni Kultury i Sportu ośrodek rozpoczął w 1998 roku w związku z podsumowaniem działalności w byłym województwie łomżyńskim. Odbyło się min wyjazdowe spotkanie pracowników kultury zorganizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Łomży i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Dyrektor Roman Świerżewski zorganizował forum dyskusyjne nt. kultury ludowej, w którym wziął udział min. Kazimierz Długosz - redaktor naczelny tygodnika "Nasza Wieś". Corocznie z tej okazji organizowany jest cykl imprez kulturalno-sportowych, wystawy i spotkania. Przez kilka lat trwała współpraca z Parafialnym Klubem Sportowym w Grabowie. Drużyna piłkarska z Bogut wyjeżdżała na mecze do Grabowa oraz gościła tamtejszą drużynę u siebie. Kilkakrotnie w ramach Majowych Dni Kultury i Sportu organizowane były majówki z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, min wspólne ogniska nad Bugiem. Majowe Dni Kultury i Sportu to również okazja do zaprezentowania Swojego dzieła przez twórców ludowych, którzy niejednokrotnie gościli w Naszym ośrodku. Pani Jadwiga Solińska gościła z wyrobami sztuki ludowej oraz opowiadała o Swoich przeżyciach na Syberii. Występowały min. zespoły z Białegostoku, Brańska, Łomży oraz Zambrowa. Kilkakrotnie z okazji Majowych Dni Kultury i Sportu wystawiane były prace malarstwa Stanisława Borzuchowskiego.

Jesienne Klimaty - Inauguracja roku kulturalnego w gminie Boguty-Pianki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach corocznie w miesiącu październiku inauguruje Nowy Rok Kulturalny w gminie Boguty-Pianki. Przy okazji tych imprez zaprezentowane zostały wystawy min. wystawa mini filatelistyczna "Jan Paweł II na stemplach okolicznościowych podczas pielgrzymek do kraju" ze zbiorów Romana Świerżewskiego, wystawa numizmatyczna medali oraz wystawa "Królowie Polscy i budowle sakralne" z kolekcji pani Marianny Skowron. Na coroczną inaugurację roku kulturalnego zapraszani są poeci i pisarze. W ostatnich latach gościł u nas Rafał Podraza pisarz i dziennikarz, poeta, autor m.in. książki o Magdalenie Samozwaniec - satyryczce XX wieku opowiadał barwne życie sióstr rodziny Kossaków. W 2013 roku na początek sezonu zaproszony został na spotkanie z dziećmi, młodzieżą i mieszkańcami gminy prof. Franciszek Kobryńczuk. Profesor Kobryńczuk to naukowiec z dziedziny weterynarii, długoletni pracownik naukowy SGGW w Warszawie. Jest równocześnie twórcą 30 książek dla dzieci i młodzieży. W 2005 roku odznaczony został przez Kapitułę Medalu Wiktora Godlewskiego "za działania na rzecz przyrody". Ostatni tomik Franciszka Kobryńczuka nosi tytuł "Biała Szkatułka". Są tam utwory związane z okolicami Bogut, które zaprezentowane zostały podczas spotkania. Impreza ta to również okazja do podziękowań dla wszystkich wspierających kulturę.

Polecane strony


Informacje
Ciekawostki

Wspomnienie o Tych co odeszli...
Copyright by www.gokisboguty.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie i prowadzenie strony: Patryk Świerżewski